سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 345


راهنما
دعوت دوستان

سوال 345 | ۱۶ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


بیشترین مساحت از زمینی را که می توان توسط یک طناب به طول متر و به شکل مستطیلی که یک طرف آن رودخانه است محصور نمود، چند مترمربع است؟
 

پاسخ

  

968

داریم:

 و می خواهیم ماکسیمم باشد.
 ثابت است و باید ماکسیمم شود، پس و در نتیجه ماکسیمم برابر است با.
راه دوم: از داریم و می خواهیم ماکسیمم شود که برابر است:

 

برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 1 با 0:0:40
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:45
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه