سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 348 | ۱۹ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


ریشه ی مضاعف معادله ی  کدام است؟

پاسخ

  

1/8

اگر یک معادله ی درجه ی 2 دارای ریشه های مضاعف باشد،  است:
 
پس اگر  باشد، معادله به این صورت می شود:
 

برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر اول (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر دوم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر سوم (با 0:0:48)
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه