سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 349


راهنما
دعوت دوستان

سوال 349 | ۲۰ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ریشه های حقیقی معادله ی  معکوس یکدیگرند؟
 

پاسخ

  

-1

در معادله ی درجه ی دو  حاصل ضرب ریشه ها برابر است با  .
 
ریشه ها معکوس یکدیگرند، پس حاصل ضرب ریشه ها برابر با 1 است، پس  است:
 
دو جواب m به دست آمده است. هر دو را آزمایش می کنیم و مقدار  را به دست می آوریم:
 
 
پس  پاسخ مسئله است.

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:41
10 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:43
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:50
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:51
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 5 با 0:0:53
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه