سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 56


راهنما
دعوت دوستان

سوال 56 | ۰۲ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دامنه تابع برابر باشد، برابر است با:
 

پاسخ

  

-5

چون است، در نتیجه و باید ریشه های مخرج باشند و در آن صدق کنند، بنابراین:


و با جای گذاری در معادله مقدار به دست می آید.
پس:


برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 1 با 0:0:34
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه