سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 353 | ۲۴ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد اعداد هفت رقمی متشکل از جایگشت ارقام 2325655 کدام است؟  
 

پاسخ

  

420

چون دو رقم 2 و سه رقم 5 تکراری داریم، تعداد جایگشت‌ها برابر است با:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:28)
60 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر دوم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه