سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 354


راهنما
دعوت دوستان

سوال 354 | ۲۵ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد شش رقمی با ارقام 2، 2، 1، 1، 1 و 1 می‌توان نوشت؟
 

پاسخ

  

15

چون دو رقم 2 و چهار رقم 1 تکراری داریم، تعداد جایگشت‌ها برابر است با:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:14
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 2 با 0:0:26
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:42
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:49
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:49
10 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 7 با 0:0:53
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 8 با 0:0:57
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه