سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 354 | ۲۵ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد شش رقمی با ارقام 2، 2، 1، 1، 1 و 1 می‌توان نوشت؟
 

پاسخ

  

15

چون دو رقم 2 و چهار رقم 1 تکراری داریم، تعداد جایگشت‌ها برابر است با:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:14)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:26)
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر سوم (با 0:0:42)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر چهارم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:49)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه