سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 17


راهنما
دعوت دوستان

سوال 17 | ۰۴ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ارقام یک عدد ده رقمی زوج برابر است با 89 . این عدد در تقسیم بر 4 چه باقی مانده ای دارد؟
 

پاسخ

  

2

 نُه رقم 9 و یک رقم 8 جمعشان 89 می شود، یکان هم باید زوج باشد، پس عدد مورد نظر 9999999998 می باشد. برای محاسبه ی باقی مانده بر 4 کافی است 2 رقم سمت راست یعنی 98 را بر 4 تقسیم کنیم که باقی مانده 2 می شود!!

برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:34
3 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهشهریار قوامی

شهریار قوامی

نفر 2 با 0:0:54
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:54

ارسال دیدگاه