سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 16


راهنما
دعوت دوستان

سوال 16 | ۰۳ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


ملیحه در ذهن خود یک عدد صحیح غیرصفر انتخاب کرده است او 4 جمله در مورد عددش گفته است: «مضربی از 3 است؛» «مضربی از 4 است؛» «مضربی از 12 است؛» «کمتر از 4 است.» اگر بدانیم از‌این جملات تنها دوتا درست هستند، عدد مورد نظر ملیحه کدام است؟  

پاسخ

  

3

 اگر جملات اول و دوم درست باشند، جمله‌ی سوم هم درست است.
اگر جملات اول و سوم درست باشند، جمله‌ی دوم هم درست است.
اگر جملات اول و چهارم درست باشند، عدد موردنظر 3 خواهد بود و جملات دوم و سوم هم نادرست خواهند بود.
اگر جملات دوم و سوم درست باشند، جمله‌ی اول هم درست است.
اگر جملات دوم و چهارم درست باشند، تنها عدد ممکن صفر است که با صورت سؤال تناقض دارد.
اگر جملات سوم و چهارم درست باشند، تنها عدد ممکن صفر است که با صورت سؤال تناقض دارد.
بنابراین از تمام حالت‌های ممکن، فقط حالت سوم صحیح است و عدد موردنظر 3 است.

ارسال دیدگاه