سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 358


راهنما
دعوت دوستان

سوال 358 | ۲۹ دی ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع، اگر باشد،مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

-3

 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:19
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 3 با 0:0:27
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 4 با 0:0:41
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 5 با 0:0:48
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 7 با 0:0:50
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه