سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 360 | ۰۱ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو, تابع و معادله درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر رأس سهمی  روی نيمساز ناحيه‌ اول و سوم قرار داشته باشد، a چقدر است؟
 

پاسخ

  

-2

می‌دانیم که معادله‌ی نیمساز ناحیه اول و سوم به صورت y=x می‌باشد. بنابراین هر نقطه‌ای روی آن، طول و عرض یکسان دارد:
                                            
 
 
 

برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر دوم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر سوم (با 0:0:48)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر چهارم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر پنجم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه