سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 360


راهنما
دعوت دوستان

سوال 360 | ۰۱ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر رأس سهمی  روی نيمساز ناحيه‌ اول و سوم قرار داشته باشد، a چقدر است؟
 

پاسخ

  

-2

می‌دانیم که معادله‌ی نیمساز ناحیه اول و سوم به صورت y=x می‌باشد. بنابراین هر نقطه‌ای روی آن، طول و عرض یکسان دارد:
                                            
 
 
 

برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 1 با 0:0:44
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 5 با 0:0:51
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:1
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه