سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 361 | ۰۲ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو, تابع و معادله درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای كدام مقدار a شكل مقابل، نمودار تابع  است؟

پاسخ

  

-2

با توجه به معادله‌ی سهمی  ، طول رأس سهمی  می‌باشد، و با توجه به شکل، چون رأس سهمی روی محور طول‌ها قرار گرفته، بنابراین عرض آن صفر است. پس می‌باشد که با جایگزین کردن در معادله خواهیم داشت:
                    

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:22)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر دوم (با 0:0:39)
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:41)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر چهارم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر پنجم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه