سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 363 | ۰۴ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-3

حاصل ضرب  را ساده و مخرج کسر  را گویا و  را هم ساده می‌کنیم:


 

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر اول (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر دوم (با 0:0:46)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر سوم (با 0:0:47)
5 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر چهارم (با 0:0:48)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه