سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 363


راهنما
دعوت دوستان

سوال 363 | ۰۴ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-3

حاصل ضرب  را ساده و مخرج کسر  را گویا و  را هم ساده می‌کنیم:


 

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه