سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 362


راهنما
دعوت دوستان

سوال 362 | ۰۳ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ماکزیمم تابع برابر 1 باشد، m کدام است؟
 

پاسخ

  

-3/2

می‌دانیم که منظور از ماکزیمم تابع، y یا عرض رأس سهمی می‌باشد. بنابراین:
 
   
 
        
تذکر: اگر از استفاده می‌کردیم ، رابطه به صورت  در می آمد که دو مجهول  و  داشتیم و راه‌حل طولانی می‌شد.

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 1 با 0:1:39
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه