سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 60 | ۰۶ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مدل سازی و دنباله
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


  با توجه به مدل خطی استفاده کنندگان از اینترنت در سال 2005 تا 2015 با ادامه ی این روند در سال 2018 درصد استفاده کنندگان از اینترنت چه قدر است؟

 

پاسخ

  

54

 الان مجبوریم معادله ی خط گذرنده از نقاط  و  را بنویسیم:

حالا کافی است در معادله ی بالا جای x، عدد  را قرار دهیم تا درصد استفاده کنندگان از اینترنت در آن سال به دست آید:
 

برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر اول (با 0:0:38)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر دوم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر سوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه