سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 374


راهنما
دعوت دوستان

سوال 374 | ۱۵ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب کوچک تر معادله ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

-3/2

بهترین راه برای حل  روش کلی است. ضرایب معادله را می نویسیم:

دلتا را حساب می کنیم:

حالا ریشه ها را به دست می آوریم:

پس ریشه ی کوچک تر این معادله  است.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:31
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه