سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 378 | ۱۹ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
لگاریتم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

9


 

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر اول (با 0:0:42)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر دوم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر سوم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر چهارم (با 0:0:53)
3 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر پنجم (با 0:0:56)
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه