سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 378


راهنما
دعوت دوستان

سوال 378 | ۱۹ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

9


 

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:42
13 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 2 با 0:0:43
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 3 با 0:0:50
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 4 با 0:0:53
7 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 5 با 0:0:56
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 6 با 0:1:3
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه