سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 62


راهنما
دعوت دوستان

سوال 62 | ۰۸ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB مفروض اند و   است. چند نقطه یافت می شود که از A و B به فاصله 3 واحد باشد؟
 

پاسخ

  

2

 نقطه هایی که از و فاصله یکسان ۳ دارند، از یک سو روی عمودمنصف و از سوی دیگر روی دایره هایی به مرکز و و شعاع ۳ قرار دارند. خواسته مسئله، اشتراک این مجموعه نقاط است وهمان گونه که در شکل دیده می شود، تعدادشان دوتاست.


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:18
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:35
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 3 با 0:0:35
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:42
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 6 با 0:0:53
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه