سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 62 | ۰۸ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB مفروض اند و   است. چند نقطه یافت می شود که از A و B به فاصله 3 واحد باشد؟
 

پاسخ

  

2

 نقطه هایی که از و فاصله یکسان ۳ دارند، از یک سو روی عمودمنصف و از سوی دیگر روی دایره هایی به مرکز و و شعاع ۳ قرار دارند. خواسته مسئله، اشتراک این مجموعه نقاط است وهمان گونه که در شکل دیده می شود، تعدادشان دوتاست.


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:18)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر دوم (با 0:0:35)
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر سوم (با 0:0:35)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر چهارم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر پنجم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه