سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 25


راهنما
دعوت دوستان

سوال 25 | ۱۲ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


  بشکه‌ای حاوی گازوئیل است. اگر 40 لیتر به آن اضافه کنیم، فقط   بشکه خالی می‌ماند. ظرفیت بشکه چند لیتر است؟
 

پاسخ

  

100

یک بشکه را به صورت مستطیل ایستاده رسم و   آن را رنگ می‌کنیم. قرار است با ریختن 40 لیتر گازوئیل فقط  بشکه خالی بماند، پس 40 لیتر،
 2 خانه از 5 خانه‌ی بشکه را پر می‌کند و چون بشکه را به 5 قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم، بنابراین ظرفیت هر قسمت 20 لیتر خواهد بود، بنابراین
گنجایش بشکه 5 تا 20 لیتر یعنی 100 لیتر است.


برنده مسابقهکامیار صیادی

کامیار صیادی

نفر 1 با 0:0:25
9 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 2 با 0:0:42
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر 3 با 0:0:46
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
مبینا نصیری نیا  مبینا نصیری نیا
پاسخ
1 سال پیش
5 0

اسون بود

ارسال دیدگاه