سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 26


راهنما
دعوت دوستان

سوال 26 | ۱۳ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


 اعداد صحیح متفاوتی هستند و می دانیم  ، در این صورت  کدام است؟
 

پاسخ

  

25

 باید عدد 45 را به شکل ضرب 5 عدد صحیح متفاوت بنویسیم؛ می دانیم:  ولی 3 و 3 متفاوت نیستند، پس مجبوریم عدد 45 را به صورت زیر بنویسیم:                          
حال مقادیر  باید اعداد 9 ، 3 ، 1 ، 5 و 7 باشند، که البته ترتیب آن ها مهم نیست!       

برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 1 با 0:0:38
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه