سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 68


راهنما
دعوت دوستان

سوال 68 | ۱۴ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

49

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


از ۱۰ کتاب ادبی متفاوت و ۸ کتاب علوم متفاوت، چند دسته ی ۵ تایی شامل ۲ کتاب ادبی و ۳ کتاب علوم می توان انتخاب کرد؟
 

پاسخ

  

2520

 باید از فرمول ترکیب استفاده کنیم چون پس از انتخاب کتاب ها، جابه جایی آن ها مهم نیست:
 

برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 1 با 0:0:29
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:35
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:39
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:44
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:46
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه