سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 409


راهنما
دعوت دوستان

سوال 409 | ۲۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
750 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

48

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله چند جواب دارد؟
 

پاسخ

  

2

معادله شبیه یک معادله درجه 2 است. البته برای این که بتوانیم آن را تبدیل به معادله درجه دوم کنیم باید تغییراتی را در معادله ایجاد کنیم.
یادآوری: می دانیم می توانیم را به شکل نیز نمایش دهیم.

 
 
 
پس معادله 2 جواب دارد.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:15
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 2 با 0:0:29
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 3 با 0:0:41
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:43
1 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 5 با 0:0:56
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه