سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 109 | ۰۲ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:10

میانگین زمان پاسخ دهی


Introduce yourself ............. the students.      1) for  2) with  3) in  4) to  

پاسخ

  

4

to

برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر اول (با 0:0:4)
1 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر دوم (با 0:0:4)
10 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر سوم (با 0:0:5)
4 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر چهارم (با 0:0:7)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر پنجم (با 0:0:30)
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
4 هفته پیش
4 0

سلام
من ساعت ۳ هر کار کردم به قسمت سوال امروز نرفت!!????بقیه چطور رفتن؟????

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ساجده عزیز، مشکل از تغییر ساعت بود و رفع شد. ممنون از همراهی شما

ارسال دیدگاه