سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 124 | ۱۸ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


مترادف کلمه « vanish » کدام است؟
 

پاسخ

  

3

ناپدید شدن: vanish

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:13)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر دوم (با 0:0:44)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر چهارم (با 0:0:46)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر پنجم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه