سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 123 | ۱۷ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مترادف کلمه «quote» کدام است؟
   

پاسخ

  

2

نقل کردن: quote

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:11)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر دوم (با 0:0:41)
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر سوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر چهارم (با 0:0:49)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر پنجم (با 0:0:54)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه