سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 126 | ۲۰ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مترادف کلمه « reveal » کدام است؟
 

پاسخ

  

2

فاش کردن: reveal

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:5
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:44
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:45
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 4 با 0:0:45
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:51
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 6 با 0:0:51
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 7 با 0:0:53
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه