سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 127 | ۲۱ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
700 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


Fill the blanck? "_shamed"
 

پاسخ

  

a

خجالت زده: ashamed

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:10
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:42
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:44
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 5 با 0:0:50
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 6 با 0:0:51
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 7 با 0:0:51
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 8 با 0:0:52
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 9 با 0:0:56
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه