سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 129 | ۲۳ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
700 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


Fill the blanck? "_mused"
 

پاسخ

  

ش

amused: سرگرم

برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:42
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:47
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 3 با 0:0:51
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:51
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 5 با 0:0:53
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه