سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 128 | ۲۲ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
750 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Fill the blanck? "at_empt"

پاسخ

  

t


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:27
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:45
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 3 با 0:0:50
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:53
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:57
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه