سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 137 | ۳۱ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «H_st: میزبان»

پاسخ

  

o


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:3
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:17
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 3 با 0:0:45
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه