سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 136 | ۳۰ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Emba_sy: سفارت»

پاسخ

  

s


برنده مسابقهفرزاد ستوده رودی

فرزاد ستوده رودی

نفر 1 با 0:0:9
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 2 با 0:0:45
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 3 با 0:0:45
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 4 با 0:0:49
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه