سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 139 | ۰۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Desp_te: فرهنگ»

پاسخ

  

i


برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 1 با 0:0:45
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 3 با 0:0:47
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 4 با 0:0:48
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 5 با 0:0:51
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه