سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 140 | ۰۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Ca_se: علت»

پاسخ

  

u


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:6
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 2 با 0:0:42
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 4 با 0:0:49
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه