سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 142 | ۰۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


He expects his parents to spend a .......... amount on getting his daughter through college.  

پاسخ

  

3

او انتظار دارد که والدینش همان مقدار پول را برای فرستادن دخترش به کالج هزینه کنند.  ۱) حمایتی، محافظ  ۲) با ارزش ۳) شبیه، مشابه ۴) آشنا

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:4
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:47
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:48
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 4 با 0:0:48
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:49
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه