سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 144 | ۰۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


Although Judy is the oldest student in this university, she ......... all her friends and treats them in a good way.  
 

پاسخ

  

2

اگرچه جودی بزرگترین دانشجو در این دانشگاه است، او به همه دوستانش احترام می گذارد و با آنها به شکل خوبی رفتار می کند. 1) رفتار کردن  ۲) احترام گذاشتن به  3) توصیف کردن، شرح دادن  ۴) خندیدن

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:2
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:7
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 3 با 0:0:46
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 4 با 0:0:46
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 5 با 0:0:47
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:55
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

آخه تو 2 ثانیه جواب درست؟!!!!!!!
یکی نیست بهم بگه خب حداقل یکم دیرتر بزن ضایع نشی????????????

ارسال دیدگاه