سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 145 | ۰۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


Recently, .......... have identified eight genes that can affect different generations.  
   

پاسخ

  

2

اخيرا، محققان هشت ژن را شناسایی کرده اند که می توانند روی نسل های مختلف اثر بگذارند.  ۱) همسایه ها  ۲) محققان، پژوهشگران  ۳) مترجمان ۴) میزبانها

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:3
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:10
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:18
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:47
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه