سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 158 | ۲۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


به حیوان داخل تصویر در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

hen

hen: مرغ

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:3
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 2 با 0:0:5
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:5
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 4 با 0:0:7
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:9
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 6 با 0:0:10
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه فرجامی

فاطمه فرجامی

نفر 7 با 0:0:14
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 8 با 0:0:15
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 9 با 0:0:16
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 10 با 0:0:18
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 11 با 0:0:30
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 12 با 0:0:35
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 13 با 0:0:44
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
1 ماه پیش
0 1

سلام ببخشید من اعتراض میکنم chicken هم یعنی مرغ پس باید هم chicken و هم. Hen رو درست بگیرید

تیم پشتیبانی پرگاس

chicken به معنی جوجه است.

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
1 ماه پیش
0 1

اما من توی اینترنت هم که زدم نوشته بود میشه مرغ

تیم پشتیبانی پرگاس

منظورش جوجه ی مرغ است.

ارسال دیدگاه