سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 157 | ۲۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کلمه «صدا زدن» را در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

call


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:4
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:9
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:13
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:43
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 5 با 0:0:47
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 6 با 0:0:49
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 7 با 0:0:51
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه