سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 158 | ۲۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کلمه «زود» را در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

early


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:6
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:13
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:42
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:49
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:50
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 7 با 0:0:50
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه