سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 159 | ۲۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

48

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کلمه «کوچک» را در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

little


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:7
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:10
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 3 با 0:0:48
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه