سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 161 | ۲۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کلمه «نارگیل» را در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

coconut


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 2 با 0:0:43
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:45
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 4 با 0:0:47
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 5 با 0:0:52
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه