سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 183 | ۱۴ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ثبت نشده
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


A: ……………………… do you study your lessons?                  B: At six.
 
 

پاسخ

  

2

پاسخ صحیح : گزینهb
کلمه پرسشی when اشاره به زمان دارد و در پاسخ ساعت آمده است.

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 1 با 0:0:20
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 2 با 0:0:20
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 3 با 0:0:20
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:20
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 5 با 0:0:20
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 6 با 0:0:21
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:21
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 8 با 0:0:21
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 9 با 0:0:21
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 10 با 0:0:21
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 11 با 0:0:22
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 12 با 0:0:22
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 13 با 0:0:22
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 14 با 0:0:23
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیكا وداد

ملیكا وداد

نفر 15 با 0:0:27
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 16 با 0:0:29
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
2 هفته پیش
1 0

چرا نمیتونم اول بشم منم زود زدم????????

تیم پشتیبانی پرگاس

باید خیلی سریع عکس العمل نشون بدی عزیزم. صدم ثانیه هم تاثیر داره.

ارسال دیدگاه