سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 292


راهنما
دعوت دوستان

سوال 292 | ۳۱ شهریور ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


I read an interesting story in the morning .......... every day.

پاسخ

  

2

(گزینه  2) من هر روز در روزنامه صبح یک داستان جالب می خوانم.
۴) کتاب راهنما
۱) رمان
۳) شعر

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:6
74 بار نفر اول
194 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 2 با 0:0:10
10 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:0:10
10 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمائده زاهدی

مائده زاهدی

نفر 4 با 0:0:12
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:17
7 بار نفر اول
145 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه زاهدی

فاطمه زاهدی

نفر 6 با 0:0:18
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:18
5 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:21
3 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 9 با 0:0:22
1 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده شقایق محمودی زاده

سیده شقایق محمودی زاده

نفر 10 با 0:0:53
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:51
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 11 با 0:1:0
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
یگانه ابراهیمی  یگانه ابراهیمی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

خوب بود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم، برقرار باشی و سبز.

ارسال دیدگاه