سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 293


راهنما
دعوت دوستان

سوال 293 | ۰۱ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Done willingly and without being forced.

پاسخ

  

2

(گزینه  2) کاری که با اشتیاق و بدون اجبار انجام شود.
1) با قاعده، منظم
۲) داوطلبانه
۳) جذاب، جالب
۴) مناسب

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:43
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 2 با 0:0:49
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه