سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 295


راهنما
دعوت دوستان

سوال 295 | ۰۳ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


A large glass container in which fish and other water creatures and plants are kept.

پاسخ

  

1

(گزینه  1)  یک مخزن بزرگ شیشه حاوی آب که در آن ماهی و سایر مخلوقات و گیاهان آبی نگهداری می شوند.
1) آکواریوم
2) دشت
۳) خلیج
4) دریاچه

برنده مسابقهرویا بلوچی

رویا بلوچی

نفر 1 با 0:0:8
25 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:9
42 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 3 با 0:0:49
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه