سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 299


راهنما
دعوت دوستان

سوال 299 | ۰۷ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Thought or suggestion, especially about what to do in a particular situation.

پاسخ

  

1

(گزینه  1) یک ایده یا پیشنهاد، به ویژه درباره کاری که در یک موقعیت خاص انجام شود.
1) برنامه، نقشه
۲) دشت
۳) خلبان
4) تمرین

برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 1 با 0:0:43
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 3 با 0:0:54
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه