سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 300


راهنما
دعوت دوستان

سوال 300 | ۰۸ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


The feeling you have when part of your body hurts.

پاسخ

  

1

(گزینه  1) احساسی که شما وقتی بخشی از بدنتان آسیب می بیند، دارید.
۱) درد
۲) تمرین
۳) برنامه
۴) محافظت

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:8
69 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:44
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 4 با 0:0:49
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 5 با 0:0:49
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:51
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 7 با 0:0:52
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه