سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 302


راهنما
دعوت دوستان

سوال 302 | ۱۰ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


The ............. planned to control air pollution in Tehran was useless during the last winter.

پاسخ

  

3

(گزینه  3) استراتژی که برای کنترل آلودگی هوای تهران در طی زمستان گذشته برنامه ریزی شد، بی فایده بود.
 ۱) طبیعت
۲) تمرین
۳) استراتژی، راهکار
۴) طول عمر

برنده مسابقهرویا بلوچی

رویا بلوچی

نفر 1 با 0:0:10
28 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:11
71 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا ثابت شرف

صبا ثابت شرف

نفر 3 با 0:0:28
6 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:45
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:56
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه