سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 301


راهنما
دعوت دوستان

سوال 301 | ۰۹ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:16

میانگین زمان پاسخ دهی


Don't drive too fast! We should pay ............ here.

پاسخ

  

1

(گزینه   1)  بیش از حد سريع رانندگی نکن! ما باید این جا عوارض پرداخت کنیم.
 ۲) شعر
۳) جدول زمان بندی
 ۴) چرخ

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 3 با 0:0:8
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:12
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 5 با 0:0:27
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 6 با 0:0:44
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
یگانه ابراهیمی  یگانه ابراهیمی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

عالی بود سپاس فراوان از شما

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

ارسال دیدگاه