سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 303


راهنما
دعوت دوستان

سوال 303 | ۱۱ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


We are .......... for good weather. We want to go mountain climbing.

پاسخ

  

2

(گزینه   2) ما امیدواریم هوا خوب باشد. ما می خواهیم به کوهنوردی برویم.
 ۱) پر کردن
 ۳) خواندن
4) گفتن 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:6
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 6 با 0:0:7
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:8
6 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:10
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 9 با 0:0:22
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 10 با 0:0:31
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 11 با 0:0:47
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

خوب بود اما کمی سخت
من آنقدر اطلاعات ندارم????

ارسال دیدگاه