سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 716


راهنما
دعوت دوستان

سوال 716 | ۲۸ آبان ۰۱

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟    «B_nch: نیمکت»

پاسخ

  

e

«Bench: نیمکت»

ارسال دیدگاه